Οικονομία

Κρατική Αρωγή προς αγρότες: Έως 15 Μαρτίου οι αιτήσεις για απώλειες σε έγγειο κεφάλαιο

Έως και την 15η Μαρτίου 2024 θα μπορούν όσοι αγρότες υπέστησαν ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο και δεν είχαν δηλώσει τις σχετικές ζημιές έως και την 12η Ιανουαρίου 2024 στον ΕΛΓΑ, να υποβάλουν αίτηση στην οικεία Περιφερειακή τους Ενότητα, σύμφωνα με νεότερη απόφαση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τις ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, η κρατική αρωγή προς τους πληγέντες από τις σφοδρές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο πάντα την αποτελεσματική και δίκαιη στήριξη της Πολιτείας προς τις πληγείσες επιχειρήσεις αλλά και προς τις πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ειδικότερα, όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, το διευρυμένο πλαίσιο της κρατικής αρωγής περιλαμβάνει πλέον τόσο τις ζημιές στα φυτικά μέσα παραγωγής, όσο και τις ζημιές που μέχρι πρότινος καλύπτονταν από τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, μέσω του ΕΛΓΑ, αλλά ακόμα και ζημιές που δεν καλύπτονταν από τον εν λόγω Κανονισμό, όπως το έγγειο κεφάλαιο.

Όσον αφορά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 που έπληξαν περιοχές της χώρας και δη την Θεσσαλία, με σχετική απόφαση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Β΄149), Χρήστου Τριαντόπουλου, ρυθμίστηκαν τα θέματα αναφορικά με τις ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο. Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι αυτές καλύπτονται εφόσον το αγροτεμάχιο ανήκει στην αγροτική εκμετάλλευση ως ιδιόκτητο ή υφίσταται μίσθωση ή χρησιδάνειο μεταξύ συζύγων και γονέων-τέκνων, που έχει συναφθεί με ημερομηνία προγενέστερη της εκδήλωσης των πλημμυρών.

Παράλληλα, όπως διευκρινίζει το υπουργείο, στην περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου, η επιχορήγηση καταβάλλεται με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος αγρότης θα προβεί σε αποκατάσταση των ζημιών στο έγγειο κεφάλαιο, για τη διαπίστωση της οποίας και διενεργείται σχετικός έλεγχος από τις Επιτροπές ή τα Κλιμάκια Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αποκατάστασης, το μέρος της επιχορήγησης που αφορά τις ζημιές στο έγγειο κεφάλαιο επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, εντόκως.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, με νεότερη απόφαση του υφυπουργού, προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρέχεται η δυνατότητα στους αγρότες που υπέστησαν ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο και δεν είχαν δηλώσει τις σχετικές ζημιές έως και την 12η Ιανουαρίου 2024 στον ΕΛΓΑ, να υποβάλουν αίτηση στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα το αργότερο έως και την 15η Μαρτίου 2024, αποκλειστικά και μόνο για τις ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο.

IN TIME / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ποιοί είναι δικαιούχοι

Παράλληλα, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, σε κάθε περίπτωση δικαιούχοι είναι μόνο αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πλαισίου της κρατικής αρωγής περί υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ και ασφάλισης στον ΕΛΓΑ. Ειδικότερα, οι ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο καλύπτονται για αγροτεμάχια που είτε ανήκουν στην αγροτική εκμετάλλευση είτε τα καλλιεργεί μετά από μίσθωση/χρησιδάνειο. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται από τον αγρότη που εκμεταλλεύεται το αγροτεμάχιο (ιδιοκτήτη ή μισθωτή), με την προϋπόθεση ότι θα προβεί σε αποκατάσταση των ζημιών.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι κτηνοτροφικές μονάδες, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτίμησης των ζημιών, θα πρέπει να προσκομίσουν στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό, τιμολόγια αγοράς ή επισκευής, αλλά και κατάλογο με τις ζημιές που έχουν υποστεί με εκτιμώμενο κόστος και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την εκτίμηση της ζημιάς.

Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών, παρακαλούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να υποβάλουν τους σχετικούς φακέλους προς τους αρμόδιους στις Περιφέρειες μέχρι τις 15 Μαρτίου 2024, ώστε να μπορέσουν να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες για την καταβολή τόσο της προκαταβολής, όσο και της τελικής επιχορήγησης στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής», υπογραμμίζει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, όπως αυτή προκύπτει από το έργο των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας κατόπιν ελέγχου, αυτοψίας και εκτίμησης των ζημιών. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καθοριστεί ως σήμερα για επιχορήγηση μετά από φυσική καταστροφή, με την επιχορήγηση να αφορά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων, ειδικότερα ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε πρώτες ύλες, σε εμπορεύματα και σε κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, αλλά και σε έγγειο κεφάλαιο», επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τα χρήματα που έχουν καταβληθει έως σήμερα

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 54,9 εκατ. ευρώ ως πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης σε 23.971 δικαιούχους, εκ των οποίων 41,3 εκατ. ευρώ σε 19.678 αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις σφοδρές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023. Επιπλέον, έχει χορηγηθεί προκαταβολή ίση με το 50% της επιχορήγησης, συνολικού ύψους 24,6 εκατ. ευρώ σε 1.941 δικαιούχους, εκ των οποίων 772.000 ευρώ έχουν δοθεί σε περίπου 227 αγρότες και κτηνοτρόφους. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αρωγή αποτελεί έναντι της επιχορήγησης και συμψηφίζεται με την προκαταβολή και την τελική επιχορήγηση. Συνεπώς, 198 αγροτικές εκμεταλλεύσεις επιπλέον έχουν ήδη λάβει πρώτη αρωγή που ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της κρατικής αρωγής και, κατ’ επέκταση, συμψηφίζεται. Συνεπώς, η διαδικασία της προκαταβολής έχει ολοκληρωθεί, μέχρι τώρα, για 425 αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή κτηνοτροφικές μονάδες.

«Η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ανταποκρινόμενη στις αγωνίες και τις ανάγκες των αγροτών, προβαίνει σε όλες τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες και συνεχίζει με έντονους ρυθμούς τη συνεργασία με τον ΕΛΓΑ και τις Περιφέρειες. Στόχος παραμένει πάντα να ολοκληρωθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά οι διαδικασίες για την καταβολή της πρώτης αρωγής, της προκαταβολής αλλά και της τελικής επιχορήγηση των πληγέντων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις ακραίες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής», καταλήγει το υπουργείο.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button