Ελλάδα

Μπουγάς: Ταχύτερη απονομή δικαστικών αποφάσεων με την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης

Στη σύγχρονη εποχή για την Ελληνική Δικαιοσύνη με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής που θα συμβάλει καθοριστικά στην ταχύτερη απονομή των δικαστικών αποφάσεων, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, που εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της 1ης ανοικτής εκδήλωσης του Ομίλου  Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης (ΟΠΕΔ) στην Θεσσαλονίκη. 

«Η μετάβαση της Δικαιοσύνης στην ψηφιακή εποχή συνιστά πραγματικότητα στην Ελλάδα, όπως άλλωστε επιβάλλεται από τις θεσμικές δεσμεύσεις της Χώρας και τις καλές πρακτικές του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού.

Είναι βέβαιο ότι η ψηφιακή Δικαιοσύνη θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την ευκταία επιτάχυνση απονομής της. Παράλληλα, η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη, αλλά και η διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων, Δικηγόρων, Δικαστικών Λειτουργών, Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Υπαλλήλων, εξακολουθεί να αποτελεί διακηρυγμένο μας στόχο και μία από τις βασικές ευρωπαϊκές αρχές, συμφώνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε ο κ. Μπούγας.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης της Δικαιοσύνης, συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο περιλαμβάνει έργα των οποίων η χρηματοδότηση προέρχεται τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και από το ΕΣΠΑ.

Τα έργα που θα ολοκληρωθούν

Τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του 2026 είναι τα ακόλουθα:

1) Αναβάθμιση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β΄Φάση )

2) Ψηφιοποίηση Αρχείων δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης

3) Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης (τηλεδίκες) σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα

4) Ψηφιακή επίδοση εγγράφων ποινικής διαδικασίας

5) Ολοκληρωμένο Σύστημα Συλλογής και Επεξεργασίας Στατιστικών Δεδομένων της Δικαιοσύνης

6) Ψηφιακή πλατφόρμα κοινωφελούς εργασίας

7) Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων (ηχογράφηση/αποηχογράφηση πρακτικών δικαστηρίων)

8) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

9) Ενίσχυση Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου

10) Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ)

11) Ενίσχυση Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου

«Βασικός πυλώνας η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης»

«Η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρύτερου μεταρρυθμιστικού σχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που έχει ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα απονομής της.

Οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας. Οι ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιδιώκουν να διασφαλίσουν ένα δίκαιο και βιώσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό, που θα προστατεύει τα δικαιώματα των ανθρώπων και θα τους επιτρέπει να αξιοποιούν τα οφέλη της ψηφιακής εποχής» είπε ο κ. Μπούγας για να εστιάσει στην συνέχεια στην ενίσχυση και κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού της Δικαιοσύνης που αποτελεί έναν ακόμη βασικό πυλώνα του μεταρρυθμιστικού σχεδίου του Υπουργείου.

«Ειδικότερα, στην Εθνική Σχολή Δικαστών με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, συνεχίζονται οι εκπαιδεύσεις των δικαστών ποινικής, πολιτικής και διοικητικής δικαιοσύνης καθώς και των εκπαιδευτών τους. Επίσης, επιμόρφωση θα λάβουν και οι πρώην ειρηνοδίκες, καθώς με το νόμο 5108/2024, με τον οποίο ενοποιείται ο πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας, προβλέπεται η υποχρεωτική παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για υποθέσεις που μέχρι σήμερα ανήκουν στην υλική αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα, ως Πρωτοδίκες -Δικαστές πρώτου βαθμού» σημείωσε ο κ. Μπούγας και πρόσθεσε:

«Η εκπαίδευση και η ενίσχυση των δικαστικών υπαλλήλων συνεχίζεται. Συγκεκριμένα, ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι δύο σειρές εκπαίδευσης 224 και 311 δικαστικών υπαλλήλων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των αιτήσεων των υποψηφίων για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της 3ης σειράς, όπου θα προσληφθούν 350 δικαστικοί υπάλληλοι.

Παράλληλα, όμως, υπάρχει πρόβλεψη για διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των εν ενεργεία δικαστικών υπαλλήλων της Χώρας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Αντιστοίχως σχεδιάζεται η αναμόρφωση του πλαισίου για τη Διαμεσολάβηση, τη Διαιτησία και την Εξωδικαστική Επίλυση διαφορών στη Χώρα μας. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα δράσης ΕΣΠΑ 2021- 2027, προβλέπεται η «Αναβάθμιση του Θεσμού του Νομικού παραστάτη», ενώ με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα υλοποιηθούν έργα για την Ενίσχυση της Νομικής Παράστασης, την Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Πιστοποιημένων Κέντρων Διαμεσολάβησης καθώς και την εκπαίδευση 12.000 Ελεύθερων Επαγγελματιών στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης».

Απαντώντας στο ερώτημα εάν «νοείται βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς Δικαιοσύνη;» ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας υπογράμμισε πως «Η καθυστέρηση της απονομής της Δικαιοσύνης, σε οποιαδήποτε δικαιοταξία, διεθνή και εθνική , αποτελεί πρόσκομμα για την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Η άμεση και αποτελεσματική Δικαιοσύνη παρέχει ασφάλεια δικαίου και συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση κάθε προσπάθειας ανάπτυξης στη Χώρα μας».

Aναφερόμενος στο πλέγμα νομοθετικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων που επεξεργάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης επισήμανε την ψήφιση του νόμου 5090/2024 για την ταχύτερη απονομή της ποινικής δίκης, το νόμο 5095/2024 για ενίσχυση της δικηγορικής ύλης και την αποδέσμευση των δικαστών από υποθέσεις χωρίς ιδιαίτερα νομικά προβλήματα και ήσσονος αποδεικτικής δυσχέρειας, ώστε να αφοσιωθούν στο αμιγώς δικαιοδοτικό τους έργο, και το νόμο 5108/2024 για το Δικαστικο Χάρτη.

«Σύντομα θα εισαχθεί προς επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την αλλαγή της δικονομίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το οποίο επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός και ο εξορθολογισμός της διαδικασίας εκδίκασης υποθέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας» υπογράμμισε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button