Οικονομία

Τιμολόγια ρεύματος: Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τις νέες τιμές και τα 6μηνα συμβόλαια

Πράσινα τιμολόγια

Ένα κλικ στην ειδικά πλατφόρμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τα οικιακά τιμολόγια (δείτε εδώ) αρκεί για να δουν αναλυτικά τις τιμές των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για τα «πράσινα τιμολόγια» για τον Φεβρουάριο.

Ο διαδραστικός πίνακας επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να συγκρίνουν εύκολα και γρήγορα τις τιμές ανά κιλοβατώρα μεταξύ των παρόχων, το μηνιαίο πάγιο, αν παρέχεται έκπτωση και υπό ποιες προϋποθέσεις, αν διατίθεται νυχτερινό τιμολόγιο και πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή προμήθειας.

Συγκεκριμένα για τον Φεβρουάριο, οι τιμές για τα «πράσινα» τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος κυμαίνονται χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιανουάριο, καθώς ξεκινούν από τα 11,8 λεπτά / kWh, με την μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 13,3 λεπτά / kWh, ελαττωμένη κατά -10%.

Σημειώνεται πως το πάγιο παραμένει έως 5 ευρώ το μήνα για όλες τις εταιρείες.

Τιμολόγια ρεύματος ΚΟΤ Γ’

Από την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2024, βρίσκεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στη νέα κατηγορία Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Γ’) ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορά σε πολύτεκνες οικογένειες, δηλαδή για οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Επί της διαδικασίας ένταξης, οι δικαιούχοι του ΚΟΤ Γ’, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ΗΔΙΚΑ (κλικ εδώ), με την υποχρέωση να αναρτήσουν το πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ώστε να αποδεικνύεται η πολυτεκνική τους ιδιότητα. Για την ένταξη προβλέπονται διευρυμένα, εισοδηματικά κριτήρια, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη περιουσιακά κριτήρια.

Στο πλαίσιο του ΚΟΤ Γ, παρέχεται μειωμένη τιμή ρεύματος για οικιακή χρήση (αποκλειστικά για κύρια κατοικία), η οποία αφορά σε έκπτωση επί της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 10 λεπτών/kWh. Λαμβάνεται, μάλιστα, ειδική μέριμνα, προκειμένου η έκπτωση να χορηγείται στη χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας, αλλά και νύχτας (εφόσον υπάρχει) του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Δείτε περισσότερα για τις προϋποθέσεις με ένα κλικ εδώ.

Τι είναι τα μεικτά τιμολόγια

Με απόφαση του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, οι προμηθευτές μπορούν πλέον να προσφέρουν μεικτά προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως μεικτά προϊόντα ορίζονται αυτά που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κάποιων από τις τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων (σταθερά: μπλε, ειδικό: πράσινο, κυμαινόμενα: κίτρινα και δυναμικά: πορτοκαλί).

Τα «μεικτά» ορίζεται πως εμπίπτουν στα προϊόντα προμήθειας κίτρινης σήμανσης.

Συμβόλαια 6μηνης διάρκειας

Παράλληλα, με απόφαση του υπουργείο προβλέπεται επίσης η δυνατότητα διάθεσης τιμολογίων για διάστημα μικρότερο του έτους, αλλά τουλάχιστον για έξι μήνες,

Διευκρινίζεται πως η προσφερόμενη από τον πάροχο ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας.

Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν στους πελάτες τους και συμβόλαια μικρότερης χρονικής διάρκειας, εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής ή/και συναινέσει στη σχετική προσφορά προμήθειας που θα προτείνεται από τον πάροχο.

Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφερομένων τιμολογίων προμήθειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών.

Η τροποποίηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαμόρφωση χαμηλότερων τιμών ρεύματος, καθώς περιορίζεται χρονικά το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι προμηθευτές με την προσφορά σταθερού τιμολογίου.

Έξυπνοι μετρητές

Τιμολόγια ρεύματος έως και τρεις φορές φθηνότερα κατά τις ώρες της ημέρας που υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής θα μπορούσαν να προσφέρουν οι προμηθευτές ρεύματος σε όσους καταναλωτές έχουν εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές κατανάλωσης.

Το θεσμικό πλαίσιο για την δυναμική τιμολόγηση είναι ήδη σε ισχύ και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις ώστε η αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων να συνοδευτεί από τη βέλτιστη χρήση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αγροτικό ρεύμα

Σε συνολικά έξι μέτρα στήριξης για τους αγρότες αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και το 2024, τη μείωση του κόστους στο αγροτικό ρεύμα με πρόσθετη έκπτωση 10%, τη ρύθμιση χρεών των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ προς τη ΔΕΗ και το νέο πρόγραμμα για μόνιμη ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος, μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά στην έκπτωση στο αγροτικό ρεύμα, η ΔΕΗ αποφάσισε και θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάϊο μέχρι και τον Σεπτέμβριο (μήνες υψηλών αγροτικών καταναλώσεων).

Παράλληλα, στα πλαίσια της αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους των αγροτών, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει στους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα (συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών κ.λπ.) και στους αγρότες που ασκούν συμβολαιακή γεωργία), μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους της τάξεως τουλάχιστον του 30% σε σχέση με τις σημερινές τιμές για μια δεκαετία.

Πώς θα βρείτε το φθηνότερο τιμολόγιο

Με την ανάρτηση των τιμών στην πλατφόρμα της ΡΑEEY (κλικ εδώ), οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα τιμολόγια ανά χρώμα, αλλά και στο σύνολο τους και να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα το φθηνότερο συμβόλαιο κάθε μήνα, γεγονός που διευκολύνει και τη «μετακόμιση» τους από πάροχο σε πάροχο.

Αυτό φαίνεται πως είναι και το σημαντικότερο «ατού» για τους καταναλωτές των πράσινων και κίτρινων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν πάροχο κάθε μήνα, χωρίς ρήτρα μεταφοράς, κάτι που δεν ισχύει για όσους επιλέξουν τα «μπλε» / σταθερά τιμολόγια.

Σε αυτό το πλαίσιο:

  1. Οι τιμές των σταθερών «μπλε» τιμολογίων θα αναρτώνται την 1η ημέρα κάθε μήνα.
  2. Οι τιμές των ειδικών «πράσινων» τιμολογίων θα αναρτώνται έως την 5η ημέρα κάθε μήνα.
  3. Οι τιμές των κυμαινόμενων «κίτρινων» τιμολογίων θα αναρτώνται εντός δύο ημερών από την ημέρα που οριστικοποιούνται. Αυτό σημαίνει πως:
  • Οι τιμές των «κίτρινων ex-ante» τιμολογίων, αυτά, των οποίων όλοι οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται πριν τον μήνα κατανάλωσης, ή το αργότερο την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης, θα αποτυπώνονται στον πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα.
  • Οι τιμές των «κίτρινων ex-post» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα κατά μέγιστο δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους, για παράδειγμα, την 1η Μαρτίου 2024 θα συμπληρωθούν στον πίνακα που αφορά τον Ιανουάριο 2024 οι τιμές των ex-post κίτρινων τιμολογίων.

Παράλληλα, ο πίνακας περιλαμβάνει την πάγια χρέωση και την τελική τιμή προμήθειας του σχετικού μήνα, κατόπιν υπολογισμού τυχόν εκπτώσεων. Μάλιστα, για τη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών, αναγράφεται η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η εκάστοτε έκπτωση.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button