Οικονομία

ΤΧΣ: Το βιβλίο της Εθνικής Τράπεζας υπερκαλύφθηκε 8,04 φορές – Στα 5,30 ευρώ η μετοχή

Υπερκάλυψη 8,04 φορές σημείωσε το βιβλίο της Εθνικής Τράπεζας για τη διάθεση ποσοστού μετοχών 22% που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), μετά την πλήρη άσκηση από το Ταμείου του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, η οποία αντιστοιχεί σε 201.237.334 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Μάλιστα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 16/11 η τιμή προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Προσφοράς») ορίστηκε, εντός του εύρους τιμών από 5 έως 5,44 ευρώ, σε 5,30 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

Σημειώνεται πως τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε 1.066.557.870,20 ευρώ

Στην ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρονται τα εξής:

Η Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 16.11.2023.

Το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το δικαίωμά του να αυξήσει τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών κατά έως 18.294.303 μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς»), επομένως στην Προσφορά προσφέρθηκαν συνολικά 201.237.334 Προσφερόμενες Μετοχές.

Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 16.11.2023, η τιμή προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Προσφοράς») ορίστηκε, εντός του εύρους τιμών (Euro5,00-Euro5,44), σε 5,30 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 16.11.2023, από τις Προσφερόμενες Μετοχές:

(i) 40.247.467 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών)κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα:

(α) 24.148.480 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 60% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και

(β) 16.098.987 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 40% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

(ii) 160.989.867 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 1.617.300.838 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 201.237.334 Προσφερόμενες Μετοχές προς διάθεση μέσω της Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς από το ΤΧΣ), κατά περίπου 8,04 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 87.150.492 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 40.247.467

Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν.

Σημειώνεται πως η αναμενόμενη ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των επενδυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του ATHEXCSD (η «Ημερομηνία Διακανονισμού») ορίζεται η 21.11.2023. Σημειώνεται ότι η καθορισμένη Ημερομηνία Διακανονισμού εξαρτάται από έναν αριθμό απρόβλεπτων παραγόντων και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button