Οικονομία

doValue Greece: Υιοθέτησε υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας

>

Για πρώτη φορά εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων (μετά από τράπεζες και πολύ μεγάλους Οργανισμούς), υιοθετεί  σύστημα τηλεργασίας σε ένα πιλοτικό Πρόγραμμα διάρκειας έως το τέλος του έτους (2023) με δυνατότητα χρονικής επέκτασης, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, το πρόγραμμα τηλεργασίας θα αξιολογηθεί και ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις – βελτιώσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας εφόσον η φύση της εργασίας τους επιτρέπει την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η συμμετοχή σε αυτό είναι οικειοθελής.

Για την εφαρμογή της τηλεργασίας εξετάζεται κάθε φορά το είδος της εργασίας και η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της ομάδας/μονάδας στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος εξακολουθεί να απασχολείται τις ώρες που έχει συμφωνήσει με τη σύμβαση εργασίας του.

Κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας, τηρείται απαρεγκλίτως, το συμφωνημένο ωράριο εργασίας το οποίο ο τηλεργαζόμενος οφείλει να τηρεί. Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα, ενώ διαθέτουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια οφέλη με τους εργαζόμενους που εργάζονται εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, ιδίως σε σχέση με τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία, την κατάρτιση και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η εταιρεία διαθέτει στον εργαζόμενο τον αναγκαίο εξοπλισμό για την παροχή τηλεργασίας.

Για τη διατήρηση της απόδοσής του κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας, ο τηλεργαζόμενος:

 1. Φροντίζει να διαμορφώσει τον κατάλληλο χώρο/συνθήκες στο σπίτι του για να εργάζεται απερίσπαστα.
 2. Διατηρεί το συμφωνημένο ωράριο που έχει.
 3. Εντός του ωραρίου εργασίας του είναι άμεσα διαθέσιμος στον άμεσο προϊστάμενό του, στους συναδέλφους και συνεργάτες του όποτε του ζητηθεί και εφόσον κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή του με κάθε επικοινωνιακό μέσο που του παρέχεται (τηλέφωνο, email, τηλεσυνάντηση).
 4. Δεν επιτρέπει στα μέλη της οικογένειάς του ή σε τρίτους να κάνουν χρήση του εξοπλισμού, του λογισμικού, των συστημάτων ή των προσβάσεων που του έχει παραχωρήσει η Εταιρεία.
 5. Δεν πραγματοποιεί προσωπικές εργασίες κατά τις ημέρες και ώρες της τηλεργασίας

Οφέλη τηλεργασίας

 1. Παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να εργάζονται πιο αποδοτικά καθώς εξοικονομούν χρόνο από χρονοβόρες μετακινήσεις.
 2. Βοηθάει τους εργαζόμενους να ολοκληρώνουν έργα/προγράμματα που απαιτούν υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και δημιουργικής εργασίας.
 3. Βοηθά στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων.
 4. Εστιάζει στο αποτέλεσμα και λιγότερο στη διαδικασία και επομένως στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.
 5. Επιτρέπει στους εργαζόμενους να ισορροπήσουν την εργασία τους και άλλες υποχρεώσεις της ζωής τους ή προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καλύπτοντας συγχρόνως τις επιχειρησιακές απαιτήσεις στο ακέραιο.
 6. Μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Εταιρείας.

Υβριδικό μοντέλο

Παρέχεται η δυνατότητα στον Εργαζόμενο, εφόσον το επιθυμεί, να παρέχει από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας την εργασία του εξ αποστάσεως με τηλεργασία από την κύρια κατοικία του, κατά το σύνηθες ωράριό του και τις λοιπές εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας κανονικά εργάζεται με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Στις περιπτώσεις επιβεβλημένης τηλεργασίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας (όπως πχ. σε πανδημική κρίση) ή σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου υγείας του εργαζομένου, ή σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών (πχ έκτακτες καιρικές συνθήκες), ο εργαζόμενος μπορεί να τηλεργάζεται κατ’ εξαίρεση και με την έγκριση του άμεσου προϊσταμένου του, χωρίς τον περιορισμό ανώτατου εβδομαδιαίου αριθμού ημερών κατόπιν οδηγιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά το οποίο επανεξετάζεται η ανάγκη.

Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Εθνικές Εκλογές 2023

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button