Οικονομία

Eldorado Gold: Έσοδα πάνω από 1 δισ. δολ. το 2023

«Η Eldorado ολοκλήρωσε το 2023 με το ισχυρότερο τρίμηνο παραγωγής, παραδίδοντας 143.166 ουγγιές χρυσού», δήλωσε ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold.

«Τα τέσσερα λειτουργικά μεταλλεία μας παρήγαγαν 485.139 ουγγιές χρυσού σε σύνολο λειτουργικών δαπανών & κεφαλαιουχικού κόστους για την υποστήριξη της τρέχουσας παραγωγής ύψους 1.220 δολ. ανά ουγγιά, σύμφωνα με τους στόχους μας. Πρόκειται για μια σημαντική χρονιά, καθώς πετύχαμε αύξηση παραγωγής 7%, χαμηλότερα ταμειακά έξοδα ανά ουγγιά 6% και χαμηλότερο AISC ανά ουγγιά 4%, σε σύγκριση με το 2022. Πετύχαμε αυτά τα μεγέθη σε ένα δύσκολο πληθωριστικό περιβάλλον και υλοποιήσαμε με επιτυχία καίριες πρωτοβουλίες σε όλες τις δραστηριότητές μας. Το Kisladag ανέθεσε με επιτυχία σύμβαση για το νέο τύμπανο συσσωμάτωσης και τον χώρο έκπλυσης του βόρειου σωρού. Η Ολυμπιάδα έθεσε σε λειτουργία το σύστημα αερισμού και ξεκίνησε τις ανατινάξεις με χήδιν γαλακτώματα. Το Lamaque μετέτρεψε ένα ποσοστό των υποθετικών πόρων του Ormaque σε ενδεικτικούς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για αρχικό απόθεμα μέσα στο 2024. Ολοκληρώνοντας αυτές τις κρίσιμες δραστηριότητες έχουμε διαμορφώσει τις συνθήκες για την επιτυχία των λειτουργιών μας και την επίτευξη συνεπών, βιώσιμων αποτελεσμάτων μέσω της συνεχούς εκτέλεσης».

«Το 2023, αφού συνάψαμε με δύο ελληνικές τράπεζες τη χρηματοδότηση έργου ύψους 680 εκατ. ευρώ, επανεκκινήσαμε την πλήρη κατασκευή του έργου των Σκουριών, ενός έργου – ορόσημου στην Ελλάδα. Επιπλέον, συνάψαμε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για στρατηγική επένδυση ύψους 81,5 εκατ. δολ. Καναδά στην Eldorado. Καθώς προχωρούσαμε στην οριστικοποίηση βασικών συμβάσεων το 2023, κινηθήκαμε στα πλαίσια της αρχικής εκτίμησης του κόστους κεφαλαίου που είχε ανακοινωθεί στη μελέτη σκοπιμότητας τον Δεκέμβριο του 2021. Οι πιο πρόσφατες και εκκρεμείς συμβάσεις ενσωματώνουν το κόστος εργασίας και τις ώρες εργασίας που διαμορφώθηκαν μέσω επιμελούς διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και την επικαιροποίηση όλων των φυσικών ποσοτήτων οι οποίες είναι υψηλότερες από την μελέτη σκοπιμότητας. Ως αποτέλεσμα, είμαστε σε θέση να παράσχουμε επικαιροποιημένη συνολική εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου για την ανάπτυξη του έργου, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 9% σε 920 εκατ. δολ. από 845 εκατ. δολ. Με τη χρηματοδότηση έργου εξασφαλισμένη και έναν εύρωστο ισολογισμό, παραμένουμε πλήρως χρηματοδοτημένοι για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή των Σκουριών. Ανυπομονούμε να θέσουμε σε λειτουργία αυτό το παγκόσμιας κλάσης μεταλλείο χαλκού-χρυσού, το οποίο θα προσφέρει ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής κατά 40% μέχρι το 2027».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας για τη συμβολή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Βρισκόμαστε στην κατάλληλη θέση για να έχουμε ένα ισχυρό 2024 και όχι μόνο, καθώς συνεχίζουμε να αποκομίζουμε οφέλη από τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των μονάδων μας. Με έναν εύρωστο ισολογισμό, είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την κατασκευή των Σκουριών και να προχωρήσουμε έργα συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις μονάδες μας. Το 2024 εστιάζουμε στην ασφάλεια, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αποδοτικότητας στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μας για να δημιουργήσουμε ελεύθερες ταμειακές ροές», κατέληξε ο George Burns.

Βασικά σημεία έργου Σκουριών

Μετά την οριστικοποίηση των βασικών συμβάσεων το 2023, η εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου παρέμεινε εναρμονισμένη με την εκτίμηση της μελέτης σκοπιμότητας του Δεκεμβρίου του 2021. Οι πιο πρόσφατες και εκκρεμείς συμβάσεις ενσωματώνουν το κόστος εργασίας και τις ώρες εργασίας που διαμορφώθηκαν μέσω επιμελούς διαγωνιστικής διαδικασίας, οι οποίες είναι υψηλότερες από την πρόβλεψη της μελέτης σκοπιμότητας. Ως επακόλουθο, η αναθεωρημένη εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου ύψους 920 εκατ. δολ. αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με την αρχική εκτίμηση των 845 εκατ. δολ.

Ο χρόνος που αφιερώσαμε στην επιμελή διαπραγμάτευση των βασικών συμβάσεων έργου έχει ενισχύσει τη σιγουριά μας για την εκτέλεση, με περιορισμένη επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα της παραγωγής. Η πρώτη παραγωγή χρυσού αναμένεται πλέον εντός του τρίτου τριμήνου του 2025, αντί του προηγούμενου στόχου που ήταν για τα μέσα του 2025. Ως εκ τούτου, το εύρος παραγωγής χρυσού για το 2025 μειώθηκε σε 50.000-60.000 ουγγιές, αντί για 80.000-90.000 ουγγιές που ήταν ο προηγούμενος στόχος. Η παραγωγή χαλκού αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15-20 εκατ. λίβρες το 2025. Προβλέπουμε έντονη κλιμάκωση των εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και παραμένουμε εντός χρονοδιαγράμματος για την εμπορική παραγωγή στο τέλος του 2025. Αξιολογούμε το σχεδιασμό μας με στόχο την αύξηση του προφίλ παραγωγής χρυσού και χαλκού το 2026. Ταυτόχρονα, το έργο παραμένει πλήρως χρηματοδοτημένο μεταξύ της συμφωνίας χρηματοδότησης έργου και του ισολογισμού της EldoradoGold.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν συνολικά σε 52,5 εκατ. δολ. και σε 153,8 εκατ. δολ. συνολικά το 2023. Από την αρχή του έργου μέχρι σήμερα έχουν ανέλθει σε185 εκατ. δολ. έναντι του συνολικού προβλεπόμενου κόστους επένδυσης 845 εκατ. δολ,

Σημαντικά επιτεύγματα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023:

 • Η συνολική πρόοδος του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 38% και, εάν συμπεριληφθεί η πρώτη φάση της κατασκευής, κατά 70%.

 • Συνεχίστηκε η εκτέλεση του έργου και αυξήθηκε η εκτέλεση σημαντικών χωματουργικών έργων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής οδών μεταφοράς δομικών υλικών για την οικοδόμηση κατασκευών για χωματουργικές παρεμβάσεις.

Για το 2024 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 375 και 425 εκατ. δολαρίων.

Μεταξύ άλλων, τα επερχόμενα ορόσημα του 2024 είναι:

Προμήθειες και μηχανολογικός σχεδιασμός

Εργοστάσιο κατεργασίας

 • Έναρξη κατασκευής του κτιρίου στέγασης του θαλάμου ελέγχου και του θαλάμου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 • Έναρξη κατασκευής πυκνωτών τελμάτων

Εγκατάσταση φίλτρανσης τελμάτων

 • Ανάθεση της σύμβασης για την εγκατάσταση αφύγρανσης τελμάτων

 • Προ συναρμολόγηση των πλακών και των πλαισίων για τις φιλτρόπρεσες

 • Ολοκλήρωση της σκυροδέτησης του κτιρίου θραυστήρων

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (IEWMF)

Υπόγεια ανάπτυξη

 • Ανάθεση της υπόγειας ανάπτυξης και σύμβασης για τα μέτωπα δοκιμών

 • Ολοκλήρωση περίπου 2.200 μέτρων υπόγειας ανάπτυξης

Πρόοδος κατασκευής

Οι εργασίες συνεχίζουν να εντείνονται σε σχέση με την ανέγερση κατασκευών για μείζονα χωματουργικά έργα, όπως οι οδοί μεταφοράς δομικών υλικών, η κατασκευή της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, οι σωροί χαμηλής περιεκτικότητας, η διαχείριση υδάτων, οι εγκαταστάσεις διεργασιών και τα κτίρια θραυστήρων και αφύγρανσης. Επιπλέον, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην υπόγεια ανάπτυξη για να υποστηρίξουν τη διάνοιξη δοκιμαστικών μετώπων το 2025. Επίσης, θα προχωρήσουν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι σωληνώσεις σε σχέση με όλες τις διεργασίες και τους χώρους υποδομών.

Σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται το κτίριο της μονάδας αφύγρανσης που προχωρά, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες πασσάλωσης. Το τέταρτο τρίμηνο του 2024 προβλέπεται ότι θα ανατεθεί η σύμβαση για το κτίριο αφύγρανσης, η οποία θα περιλαμβάνει την κατασκευή του κτιρίου, τη συναρμολόγηση του εξοπλισμού εντός του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των αεροσυμπιεστών, των ταινιοαποθετών, των φιλτροπρεσών και άλλου βοηθητικού εξοπλισμού, παράλληλα με τις σωληνώσεις και τις ηλεκτρολογικές εργασίες. Οι πλάκες για τις φιλτρόπρεσες έφθασαν στο εργοτάξιο το πρώτο τρίμηνο του 2024, ενώ τα πλαίσια για τη στήριξη των πλακών για τις φιλτρόπρεσες κατασκευάζονται και αναμένεται να σταλούν το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η προ συναρμολόγηση αναμένεται να ξεκινήσει εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024.

Οι εργασίες για το κτίριο του τριβείου/επίπλευσης βρίσκονται σε εξέλιξη με εργασίες πριν από την έναρξη λειτουργίας για τις γερανογέφυρες, την εγκατάσταση φωτισμού και ικριωμάτων κατασκευής και την έναρξη των εργασιών δομικού χάλυβα. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και οι σωληνώσεις για τη μονάδα διεργασιών δρομολογούνται με έναρξη των εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Έως το τέλος του 2024 προβλέπουμε να έχουμε ολοκληρώσει το πρόφραγμα της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και να έχουμε προχωρήσει σημαντικά τα χωματουργικά έργα για την εν λόγω εγκατάσταση, τις εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων, τη μονάδα διεργασιών και τις μονάδες αφύγρανσης.

Στο εργοτάξιο έχουν φθάσει τα πρώτα τέσσερα ιδιόκτητα φορτηγά Cat 745, ενώ η παράδοση των άλλων 15 έχει προγραμματιστεί να γίνει έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2024. Αυτά τα φορτηγά θα χρησιμοποιηθούν μόλις τεθεί σε λειτουργία το μεταλλείο των Σκουριών για την κατασκευή των ανυψώσεων που είναι αναγκαίες για τη μονάδα αφύγρανσης τελμάτων. Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων πολιτικού μηχανικού, αυτά τα φορτηγά θα χρησιμοποιηθούν ως μέρος ολοκληρωμένου στόλου με τον εργολάβο των χωματουργικών έργων για την κατασκευή της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων.

Υπόγεια ανάπτυξη

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του αερισμού και το νέο σύστημα άντλησης υδάτων που έρχονται σε επαφή με τις δραστηριότητες θα είναι πλήρως λειτουργικό το Μάρτιο του 2024.

Η πρώτη φάση της υπόγειας ανάπτυξης συνεχίζει να προχωρά στη δυτική ράμπα και στο σημείο πρόσβασης στα μέτωπα δοκιμών, με τοπικό εργολάβο. Οι προτάσεις της δεύτερης σύμβασης υπόγειας ανάπτυξης βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης, ενώ η ανάθεση της σύμβασης έχει προγραμματιστεί για το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024. Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει τις εργασίες για τα μέτωπα δοκιμών, καθώς και πρόσθετες εργασίες ανάπτυξης και υπηρεσιών για τη στήριξη της ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου. Προβλέπουμε να ολοκληρώσουμε περίπου 2.200 μέτρα υπόγειας ανάπτυξης και συναφών υπηρεσιών έως το τέλος του 2024.

Μηχανολογικός σχεδιασμός

Οι μηχανολογικές εργασίες έχουν μεταφερθεί πλήρως στην Ελλάδα και στις 31 Δεκεμβρίου 2023 είχαν ολοκληρωθεί κατά 61%, ενώ η ουσιαστική ολοκλήρωση αναμένεται για το τρίτο τρίμηνο του 2024. Οι λεπτομερείς μηχανολογικές εργασίες συνεχίζονται σε όλους τους χώρους. Η διάθεση δομικού χάλυβα για κατασκευή επίκειται να ολοκληρωθεί και εκδίδονται κατασκευαστικά σχέδια που θα υποστηρίξουν το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Τμήμα Προμηθειών

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι προμήθειες ανέρχονταν σε 82%, ενώ σημαντικό ποσοστό ολοκλήρωσης αναμένεται να επιτευχθεί στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2024. Όλα τα στοιχεία με μεγάλη διάρκεια παράδοσης έχουν εξασφαλιστεί και πλέον το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στη διαχείριση της κατασκευής και των παραδόσεων.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η πρόσληψη έμπειρων ατόμων με κατάλληλα προσόντα άρχισε το 2023 και θα συνεχιστεί όλο το 2024, ενώ αναπτύσσουμε τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού, καθώς το μεταλλείο των Σκουριών οδεύει στην έναρξη της παραγωγής. Υπό τη διεύθυνση του Louw Smith, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Ελλάδας της Eldorado, σημειώνουμε πρόοδο στη συγκρότηση της επιχειρησιακής ομάδας των Σκουριών που για την ώρα αριθμεί περίπου 40 άτομα. Περιλαμβάνονται 12 άτομα σε ηγετικές θέσεις, 10 είναι ενταγμένα στις ομάδες κατασκευαστικών έργων για τις επιφανειακές εξορύξεις, τις υπόγειες εξορύξεις και την κατασκευή της μονάδας αφύγρανσης τελμάτων και 9 ασχολούνται με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εργασίες προσλήψεων είναι εντός χρονοδιαγράμματος σε σχέση με το πλάνο για το λειτουργικό εργατικό δυναμικό.

Εργατικό δυναμικό

Παράλληλα με την ομάδα επιχειρησιακής ετοιμότητας, στις 31 Δεκεμβρίου 2023, στο εργοτάξιο απασχολούνταν περίπου 550 άτομα, αριθμός που προβλέπεται να αυξηθεί σε 1.300 κατά τη διάρκεια του 2024.

Ολυμπιάδα

Η Ολυμπιάδα παρήγαγε 67.133 ουγγιές χρυσού το 2023, δηλαδή αύξηση 19% από τις 56.333 ουγγιές το 2022, αποτυπώνοντας την υψηλότερη μέση περιεκτικότητα σε χρυσό και την υψηλότερη παραγωγή εντός του έτους. Η παραγωγή το 2023 ήταν 15% υψηλότερη έναντι του 2022 λόγω των υψηλότερων ποσοστών εξόρυξης, αποτέλεσμα βασικών πρωτοβουλιών μετασχηματισμού που υλοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθιστώντας δυνατή την ισχυρότερη μεταλλευτική παραγωγικότητα και την παραγωγή του τριβείου σε υψηλότερα επίπεδα. Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων το 2023, καταγράφονται ένας νέος ηλεκτρικός υποσταθμός που οδήγησε σε αυξημένη ικανότητα αερισμού σε δοκιμαστική λειτουργία ανατινάξεων με εκρηκτικά γαλακτώματα και η συνεχής κατάρτιση και βελτιστοποίηση του εξοπλισμού. Η παραγωγή χρυσού 17.882 ουγγιών το τέταρτο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε από 15.435 ουγγιές που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2022, λόγω της υψηλότερης παραγωγής κατά 13% και της υψηλότερης περιεκτικότητας σε χρυσό εντός του τριμήνου. Αυξήθηκε επίσης η παραγωγή μολύβδου και αργύρου σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022, αποτυπώνοντας κυρίως την υψηλότερη παραγωγή.

Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 186,8 εκατ. δολ. το 2023 από 159,9 εκατ. δολ. το 2022 και αυξήθηκαν σε 52,4 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από 47,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ως απόρροια των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού. Από την 1η Οκτωβρίου 2021, τα έσοδα έχουν επηρεαστεί από την επιβολή ΦΠΑ 13% στις εισαγωγές πελατών που εισάγουν συμπύκνωμα χρυσού της Ολυμπιάδας στην Κίνα. Η επιβολή αυτής της χρέωσης εισαγωγής μειώνει ισόποσα τα έσοδα. Τα έσοδα του 2023 επωφελήθηκαν από τις χαμηλότερες χρεώσεις κατεργασίας και εμπλουτισμού χρυσού, καθώς αποστείλαμε περισσότερα φορτία σε εναλλακτικές αγορές όπου δεν επιβάλλεται αυτός ο ΦΠΑ 13% επί των εισαγωγών συμπυκνώματος χρυσού. Περίπου 54% των αποστολών του 2023 δεν επιβαρύνθηκαν με ΦΠΑ 13% επί των εισαγωγών.

Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε σε 156,5 εκατ. δολ. το 2023 από 149,5 εκατ. δολ. το 2022 και σε 44,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από 42,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Οι αυξήσεις των δύο περιόδων αντικατοπτρίζουν την υψηλότερη παραγωγή και τους υψηλότερους όγκους πωληθέντος συμπυκνώματος, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση του μοναδιαίου κόστους ορισμένων αναλώσιμων, όπως η ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα, και άλλη εξοικονόμηση κόστους λόγω των πρόσφατων πρωτοβουλιών μετασχηματισμού. Το κόστος παραγωγής επωφελήθηκε επίσης από τα χαμηλότερα έξοδα μεταφορών ως απόρροια των βελτιωμένων διαδικασιών εφοδιαστικής για τις αποστολές στο εργοτάξιο.

Τα ταμειακά λειτουργικά έξοδα ανά πωληθείσα ουγγιά μειώθηκαν σε 1.133 δολ. το 2023 από 1.409 δολ. το 2022, πρωτίστως λόγω του υψηλότερου αριθμού ουγγιών που πωλήθηκαν, των υψηλότερων εσόδων από υποπροϊόντα και των λιγότερων αποστολών στην Κίνα που επιβαρύνονται με ΦΠΑ εισαγωγής 13%, ο οποίος περιλαμβάνεται στα ταμειακά λειτουργικά έξοδα. Ομοίως, τα ταμειακά λειτουργικά έξοδα ανά πωληθείσα ουγγιά μειώθηκαν σε 1.224 δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από 1.325 δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022, πρωτίστως λόγω του υψηλότερου αριθμού ουγγιών που πωλήθηκαν και των υψηλότερων εσόδων από υποπροϊόντα. Το AISC ανά πωληθείσα ουγγιά μειώθηκε σε 1.688 δολ. το 2023 από 2.155 δολ. το 2022 και σε 1.872 δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από 1.998 δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022, κυρίως λόγω της μείωσης των ταμειακών λειτουργικών εξόδων ανά πωληθείσα ουγγιά και των χαμηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών υποστήριξης της τρέχουσας παραγωγής.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγής μειώθηκαν ελαφρά σε 19,0 εκατ. δολ. το 2023 από 30,3 εκατ. δολ. το 2022 και σε 7,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από 10,5 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Οι δαπάνες των δύο περιόδων περιλάμβαναν κυρίως την υπόγεια ανάπτυξη και βελτιώσεις στις υπόγειες υποδομές. Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις ανάπτυξης το 2023 και το 2022 αφορούσαν κυρίως την υπόγεια ανάπτυξη.

Σύνοψη τέταρτου τριμήνου 2023 και πλήρους έτους

Λειτουργίες

 • Παραγωγή χρυσού: 143.166 ουγγιές το τέταρτο τρίμηνο του 2023, λόγω των συνεχών βελτιώσεων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μας. Η ετήσια παραγωγή των 485.139 ουγγιών το 2023 ήταν στο μέσο του αυστηρότερου στόχου που τέθηκε και σημειώθηκε αύξηση 7% από την παραγωγή του 2022 με 453.916 ουγγιές, χάρη στις επιχειρησιακές αναβαθμίσεις στο Kisladag και στην αυξημένη παραγωγικότητα στην Ολυμπιάδα.

 • Πωλήσεις χρυσού: 144.827 ουγγιές το τέταρτο τρίμηνο του 2023 σε μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγγιά ύψους 1.999 δολ. και 483.978 ουγγιές το 2023 σε μέση επιτευχθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγγιά ύψους 1.944 δολ.

 • Κόστος παραγωγής: 137,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 478,9 εκατ. δολ. το 2023, έναντι 122,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 459,6 εκατ. δολ. το 2022. Οι αυξήσεις οφείλονται στην αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων, καθώς και στα υψηλότερα έξοδα δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

 • Ταμειακά λειτουργικά έξοδα(1): 716 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 743 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2023, στο πλαίσιο του πιο μετριοπαθούς στόχου, και με μείωση από 741 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 788 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2022. Η μείωση και στις δύο περιόδους οφειλόταν κατά κύριο λόγο στα υψηλότερα έξοδα παραγωγής και στο ελαφρώς χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος για βασικά αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και της ενέργειας.

 • Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών & Κεφαλαιουχικού Κόστους για την Υποστήριξη της Τρέχουσας Παραγωγής («AISC»): 1.207 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 1.220 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2023, στο πλαίσιο του πιο μετριοπαθούς στόχου που τέθηκε για το έτος, και χαμηλότερα από 1.246 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 1.276 δολ. ανά πωληθείσα ουγγιά το 2022. Οι μειώσεις και στις δύο περιόδους αποτυπώνουν κυρίως τη μείωση των ταμειακών λειτουργικών εξόδων ανά πωληθείσα ουγγιά, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τα υψηλότερα έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών μετάλλων. Επίσης, η μείωση οφείλεται και στις χαμηλότερες κεφαλαιακές δαπάνες συντήρησης.

 • Σύνολο κεφαλαιουχικών δαπανών: 128,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 401,9 εκατ. δολ. το 2023, συμπεριλαμβανομένων 52,5 εκατ. δολ. και 153,8 εκατ. δολ. κεφαλαίου ανάπτυξης που επενδύθηκε στο έργο των Σκουριών, κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων περιόδων. Το κεφάλαιο ανάπτυξης που επενδύθηκε στα λειτουργικά μεταλλεία ανήλθε σε 121,1 εκατ. δολ. το 2023 και συνδεόταν κυρίως με το Kisladag, για την επεξεργασία αποβλήτων για ενίσχυση της παράτασης της διάρκειας ζωής του μεταλλείου, την κατασκευή της πρώτης φάσης του χώρου έκπλυσης του βόρειου σωρού και τους αναβαθμισμένους ταινιοαποθέτες υψηλότερης δυναμικότητας. Το κεφάλαιο υποστήριξης της τρέχουσας παραγωγής στα ενεργά μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 121,8 εκατ. δολ. το 2023 συμπεριλαμβανομένων 72,7 εκατ. δολ. στο Lamaque που συνδέονταν κυρίως με την υπόγεια ανάπτυξη, την ανακατασκευή εξοπλισμού και την επέκταση της εγκατάστασης διαχείρισης τελμάτων.

Οικονομικά

 • Έσοδα: 306,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή αύξηση 25% από τα έσοδα των 246,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 1.008,5 εκατ. δολ. το 2023, καταγράφοντας αύξηση 16% από τα έσοδα των 872,0 εκατ. δολ. το 2022, λόγω της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού και των υψηλότερων πωληθέντων όγκων.

 • Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 159,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή αύξηση από 96,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022, και 382,9 εκατ. δολ. το 2023, καταγράφοντας αύξηση από τα 211,2 εκατ. δολ. το 2022. Οι αυξήσεις και στις δύο περιόδους οφείλονταν στα υψηλότερα έσοδα, στο χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος λειτουργίας, στους χαμηλότερους καταβληθέντες φόρους εισοδήματος και στο χαμηλότερο κόστος αναστολής λειτουργίας μεταλλείων.

 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης(2): 138,0 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή αύξηση από τα 85,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 411,2 εκατ. δολ. το 2023, καταγράφοντας αύξηση από τα 239,5 εκατ. δολ. το 2022. Οι αυξήσεις στις δύο περιόδους οφείλονταν κυρίως στην αύξηση των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων από λειτουργικές δραστηριότητες.

 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και προθεσμιακές καταθέσεις: 541,6 εκατ. δολ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σημειώνοντας αύξηση από τα 314,7 εκατ. δολ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

 • Καθαρά κέρδη (ζημίες) αποδοτέα στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 91,8 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση από τα 41,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 106,2 εκατ. δολ. το 2023, καταγράφοντας αύξηση από καθαρή ζημία 49,2 εκατ. δολ. το 2022. Οι αυξήσεις στις δύο περιόδους οφείλονταν κατά κύριο λόγο στα υψηλότερα έσοδα και στο χαμηλότερο κόστος αναστολής λειτουργίας μεταλλείων, στη μικρότερη απομείωση περιουσιακών στοιχείων και στους χαμηλότερους φόρους εισοδήματος.

 • Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων («Αναπροσαρμοσμένο EBITDA»): 147,2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή αύξηση από 97,1 εκατ. δολ. που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2022, και 463,3 εκατ. δολ. το 2023, καταγράφοντας αύξηση από τα 321,5 εκατ. δολ. το 2022. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονταν στα υψηλότερα καθαρά κέρδη σε συνδυασμό με τον αντιλογισμό των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από παράγωγα μέσα ύψους 24,6 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 9,6 εκατ. δολ. το 2023, μεταξύ άλλων προσαρμογών.

 • Αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (ζημίες): 49,3 εκατ. δολ. ή 0,24 δολ. ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή αύξηση από 25,8 εκατ. δολ. ή 0,14 δολ. ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο του 2022, και 110,7 εκατ. δολ. ή 0,57 δολ. ανά μετοχή το 2023, καταγράφοντας αύξηση από 10,1 εκατ. δολ. ή 0,05 δολ. ανά μετοχή το 2022. Από τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του τέταρτου τριμήνου του 2023 αφαιρείται κέρδος 59,4 εκατ. δολ. από τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος, λόγω αναπροσαρμογής της υπερπληθωριστικής φορολογικής βάσης της Τουρκίας και ενσωματώνεται ζημία 24,6 εκατ. δολ. από παράγωγα μέσα, μεταξύ άλλων προσαρμογών. Από τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 2023 αφαιρείται κέρδος 59,4 εκατ. δολ. από τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος λόγω της αναπροσαρμογής της υπερπληθωριστικής φορολογικής βάσης της Τουρκίας και ενσωματώνεται αναπροσαρμογή εφάπαξ αναβαλλόμενων εξόδων 22,6 εκατ. δολ. σε σχέση με την αναδρομική αύξηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 20% σε 25% στην Τουρκία, καθώς και ζημία 29,3 εκατ. δολ. από τη μετατροπή συναλλάγματος επί αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, μεταξύ άλλων.

 • Ελεύθερες ταμειακές ροές: 29,3 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και αρνητικές ροές 47,2 εκατ. δολ. το 2023, λόγω σημαντικών επενδύσεων στο κεφάλαιο ανάπτυξης. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών στις Σκουριές ανήλθαν σε 81,9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και 112,6 εκατ. δολ. το 2023.

 • Εκταμιεύσεις Χρηματοδότησης Έργου: Οι εκταμιεύσεις από τη Χρηματοδότηση Έργου των Σκουριών στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανέρχονταν συνολικά σε 153,2 εκατ. δολ.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button