Οικονομία

HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA 404 εκατ. ευρώ, λόγω περιθωρίων διύλισης και εξαγωγών

>

Αναλυτικά, όπως ανέφερε η εταιρεία, παρά τη μικρή επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, η HELLENiQ ENERGY Holdings συνεχίζει να πετυχαίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω των διεθνών συνθηκών στην αγορά και των βελτιωμένων λειτουργικών επιδόσεων στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Συγκρίνοντας με το αντίστοιχο α’ τρίμηνο του 2022, η θετική πορεία αποτυπώνεται τόσο σε αυξημένες πωλήσεις, όσο και σε αύξηση της κερδοφορίας. Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν στους 3,7 εκατ. τόνους (+12%), με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 27%, αντιπροσωπεύοντας το 60% των συνολικών όγκων πωλήσεων.

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη αποτυπώνουν την επίδραση της ευμεταβλητότητας των τιμών στα δημοσιευμένα αποτελέσματα, καθώς διαμορφώθηκαν στα €155 εκατ. Η διαφορά σε σχέση με πέρυσι λόγω τιμών είναι περίπου €426 εκατ. μείωση, καθώς οι ζημιές στα αποθέματα στο φετινό α’ τρίμηνο λόγω της υποχώρησης των τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων στη διύλιση και στη λιανική εμπορία στην Ελλάδα ανέρχονται σε €145 εκατ., συγκριτικά με τα €281 εκατ. κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025

Κατά τη διάρκεια του 2022, η εταιρεία προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές στη στρατηγική του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τις μελλοντικές προκλήσεις. Συγκεκριμένα, επανακαθορίστηκαν οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, αναβαθμίστηκε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, καθιερώθηκε καταλληλότερη εταιρική δομή και, τέλος, υιοθετήθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα.

Έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη φάση των αλλαγών αυτών με επιτυχία, η έμφαση δίνεται σε τέσσερεις πυλώνες: (α) την αριστοποίηση των καθημερινών διεργασιών (operational excellence), (β) την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου σε ΑΠΕ και αποθήκευση με προστιθέμενη αξία, (γ) τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις δραστηριότητες πετρελαιοειδών, καθώς και (δ) την περαιτέρω βελτίωση σε θέματα ESG.

Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται επένδυση σε τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) σε υφιστάμενη μονάδα του διυλιστηρίου Ελευσίνας, για την παραγωγή “μπλε” υδρογόνου, για την οποία, πρόσφατα υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας.

Παρ’ όλο που η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα είναι σχετικά δοκιμασμένη, τα δεδομένα σήμερα (θεσμικό πλαίσιο, χρηματοδοτικές προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθεσιμότητα αποθήκευσης) απομακρύνουν το ενδεχόμενο μιας γρήγορης επενδυτικής απόφασης. Η διοίκηση της εταιρείας όμως, θεωρεί ότι πρέπει να προχωρήσει σε πρόδρομες ενέργειες προετοιμασίας για να πετύχει τις προϋποθέσεις και να είναι σε θέση να υλοποιήσει μια τέτοια λύση. Αντίθετα, πιο κοντά στην τελική επενδυτική απόφαση βρίσκεται η πιλοτική επένδυση σε “πράσινο” υδρογόνο στο διυλιστήριο της Ελευσίνας, ενώ έργα για παραγωγή βιοκαυσίμων (HVO, SAF) σε διυλιστήριο του Ομίλου, έχουν μπει σε φάση υλοποίησης. Σημαντικό ρόλο στις νέες τεχνολογίες έχει η πρόσβαση σε φθηνή πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και, στο πλαίσιο αυτό, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που αναπτύσσει η εταιρεία, πέρα από την όποια ανεξάρτητη επιχειρηματική λογική έχει, μπορεί να λειτουργήσει και ως σημαντικός πόλος συνεργιών προς τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της.

Σε θέματα λειτουργικής αριστοποίησης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, επιταχύνεται το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, με επενδύσεις άνω των €40 εκατ. και με σημαντικά οφέλη που εκτιμώνται ότι θα φτάνουν στα €50 εκατ. ετησίως στο τέλος του προγράμματος.

Στον κλάδο των ΑΠΕ, μετά την προσθήκη περίπου 300 MW εγκατεστημένης ισχύος κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η συνολική ισχύς ΑΠΕ σε λειτουργία ανέρχεται στα 341 MW και ήδη αξιολογούνται επιπλέον έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης αλλά και διαχείρισης ενέργειας, όπου μπορούν να υπάρξουν και σημαντικές δυνατότητες συνέργειας με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Όσον αφορά τον κλάδο της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, στόχος είναι η ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατόν της επεξεργασίας και ερμηνείας των δισδιάστατων σεισμικών καταγραφών (2D) που ολοκληρώθηκαν στα 2 θαλάσσια οικόπεδα (Δυτικά Κρήτης, Νοτιοδυτικά Κρήτης) σε συνεργασία με την ExxonMobil, καθώς και των τρισδιάστατων σεισμικών καταγραφών που υλοποιήθηκαν στα οικόπεδα Block 2, Block Ionio και Block 10. Οι εργασίες προχωρούν ικανοποιητικά, αλλά δεν θα πρέπει να αναμένονται αποφάσεις εντός του 2023.

Ομαλοποίηση των τιμών αργού πετρελαίου και ισχυρά διεθνή περιθώρια διύλισης
Οι διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου και προϊόντων συνέχισαν την αποκλιμάκωσή τους κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2023, με το πετρέλαιο τύπου Brent να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα $81/βαρέλι. Παραμένουν, ωστόσο, οι ανησυχίες για τη δυναμική της παγκόσμιας ζήτησης και την ομαλοποίηση της προσφοράς σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, όπου οι τιμές είχαν επηρεαστεί ανοδικά σε συνέχεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα περιθώρια διύλισης, κατά το α’ τρίμηνο 2023, ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως η αποθεματοποίηση πριν την εφαρμογή των κυρώσεων στις εξαγωγές προϊόντων από τη Ρωσία στις 5 Φεβρουαρίου 2023, αλλά και η μειωμένη διυλιστική ικανότητα στην Ευρώπη, λόγω των απεργιών στα γαλλικά διυλιστήρια. Ειδικότερα, τα διεθνή περιθώρια αναφοράς FCC και Hydrocracking διαμορφώθηκαν το α’ τρίμηνο 2023 στα $10,7/βαρέλι και $14,1/βαρέλι αντιστοίχως, σε σύγκριση με $3,6/βαρέλι και $6,7/βαρέλι το α’ τρίμηνο 2022.

Βελτιωμένη αγορά καυσίμων κίνησης
Θετική καταγράφεται η αύξηση στη ζήτηση καυσίμων κίνησης κατά 5%, ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Αντίστοιχα, η ζήτηση αεροπορικών καυσίμων ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 25%, λόγω αυξημένης πτητικής δραστηριότητας, ενώ μικρή υποχώρηση κατά 2% σημείωσε η κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων. Παρά τις πιο πάνω επιδόσεις, οι ήπιες καιρικές συνθήκες οδήγησαν στη μείωση των αναγκών για πετρέλαιο θέρμανσης, με τις συνολικές πωλήσεις καυσίμων να διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2022.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες
Η κερδοφορία που επιτεύχθηκε το α’ τρίμηνο 2023, σε συνδυασμό με την ομαλοποίηση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, συνετέλεσαν στην ισχυροποίηση του ισολογισμού. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στο α’ τρίμηνο 2023 κατά €0,5 δισ. σε σχέση με το τέλος του 2022 και κατά €0,9 δισ. συγκριτικά με το τέλος του α’ τριμήνου 2022, με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός προς συνολικά κεφάλαια) να υποχωρεί στο 34%.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €40 εκατ., μειωμένες συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που περιλάμβανε το εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας.

Το μήνυμα Σιάμισιη

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: “Έναν χρόνο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, οι ισορροπίες στη διεθνή ενεργειακή αγορά έχουν επανακαθοριστεί με κάποιες από τις επιπτώσεις να περιορίζονται, αλλά με σημαντικά διαφοροποιημένη αντίληψη, όσον αφορά τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του κλάδου.

Η στόχευση για μια περιβαλλοντικά πιο ουδέτερη ενεργειακή αγορά παραμένει προτεραιότητα και, φυσικά, καθορίζει τις σημερινές και μελλοντικές μας επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, καθώς και σε μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των ενεργειακών προϊόντων που παράγουμε. Ταυτόχρονα όμως, οι πρόσφατες εμπειρίες της ενεργειακής κρίσης, αλλά και τα τεχνικά προβλήματα που αρχίζουν να διαφαίνονται με την αύξηση των ΑΠΕ, επανάφεραν με πιο εμφατικό τρόπο την ανάγκη επαρκούς μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της ενεργειακής ασφάλειας, τόσο από πλευράς προσβασιμότητας και κόστους των ενεργειακών προϊόντων, όσο και στο είδος των επενδύσεων που απαιτούνται.

Η στρατηγική μας όπως περιγράφεται και στο Vision 2025, λαμβάνει υπόψη τα πιο πάνω και, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την πρώτη φάση του μετασχηματισμού, προχωράμε σε ανάπτυξη στη Νέα Ενέργεια, με αυξανόμενη έμφαση σε ανάπτυξη και εκτός Ελλάδος και σε λύσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε αξιολόγηση και υλοποίηση επενδύσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση των διυλιστηρίων και την ουσιαστική βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στη σωστή λειτουργία και αποδοτικότητα όλων των δραστηριοτήτων μας και, στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς σημειώνεται αύξηση παραγωγής, εξαγωγών και κερδοφορίας σε σχέση με πέρυσι. Η υψηλή λειτουργική κερδοφορία, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ισχυρά περιθώρια διύλισης για την περιοχή της Μεσογείου και τη λειτουργική ευελιξία των διυλιστηρίων, που είναι σε θέση να αριστοποιήσουν τα αποτελέσματά μας. Αντίστοιχα, οι περιοχές που μπορούμε να επηρεάσουμε και στις άλλες δραστηριότητές μας, παρόλο που καθορίζουν σχετικά λιγότερο τα συνολικά αποτελέσματα (δίκτυα πρατηρίων, δραστηριότητες εξωτερικού, ΑΠΕ) εμφανίζουν συνεχή βελτίωση.

Η πρόβλεψη για το επόμενο διάστημα είναι ότι η διεθνής αγορά θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα περιθωρίων, αλλά οι εκτιμήσεις για την Ελληνική αγορά παραμένουν θετικές, με βελτιωμένη ζήτηση καθώς μπαίνουμε στην τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω αυξημένων επενδύσεων”.

Εθνικές Εκλογές 2023

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button