Οικονομία

PhARMA Innovation Forum: Η καινοτόμος φαρμακοβιομηχανία ως κινητήριος δύναμη ανάπτυξης και προόδου

>

Το ζήτημα της δημόσιας χρηματοδότησης της φαρμακευτικής δαπάνης αναδεικνύει ως πρωτεύουσας σημασίας και ύψιστης προτεραιότητας για την άνθιση της καινοτομίας στη φαρμακοβιομηχανία, η κυρία Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum (PIF) Greece.

Η κυρία Μπαρμπετάκη, που είναι η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος στην AbbVie Pharmaceuticals για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, μίλησε στο Αφιέρωμα του CNN Greece στην Υγεία και επισήμανε σε όλους τους τόνους την ανάγκη η καινοτόμος φαρμακοβιομηχανία να αντιμετωπισθεί ως κινητήριος δύναμη ανάπτυξης και προόδου, κυρίως προς όφελος των ασθενών.

«Το PhARMA Innovation Forum Greece παραμένει, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, ένας αξιόπιστος συνομιλητής της πολιτείας και έχει ως βασικό του στόχο τη συνδιαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου υγειονομικού συστήματος που θα καλύπτει με επάρκεια τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών», τονίζει στη συνέντευξή της, παρουσιάζοντας τον «Οδικό Χάρτη» του PIF για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Όπως εξηγεί, υπάρχει αυτή τη στιγμή «ανάγκη άμεσης μείωσης των υποχρεωτικών επιστροφών, της αύξησης της δημόσιας χρηματοδότησης για τις καινοτόμες θεραπείες, την προώθηση κινήτρων που θα είναι ελκυστικά για τις κλινικές μελέτες και την έρευνα και ανάπτυξη, όπως και την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και τέλος τη λήψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης».

Το γεγονός πως η δημόσια χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης παραμένει καθηλωμένη πρακτικά αποβαίνει τόσο εις βάρος της βιομηχανίας, όσο και των ασθενών, τονίζει ακόμα η κυρία Μπαρμπετάκη, ζητώντας αλλαγή της προτεραιοποίησης εκ μέρους της Πολιτείας της περιστολής των δαπανών, ώστε να ανατραπεί η αντίληψη που υποστηρίζει πως «η Υγεία «αντιμετωπίζεται αποκλειστικά σαν πηγή κόστους κι όχι σαν δημόσιο αγαθό στο οποίο πρέπει όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση».

«Για να διασφαλίσουμε όμως ότι όλοι οι ασθενείς σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά φάρμακα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως θα έχουν γίνει και ουσιαστικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο από την έγκριση ως την αποζημίωση ενός φαρμάκου, στις κανονιστικές αρχές των Κρατών Μελών (στους οργανισμούς / επιτροπές ΗΤΑ, τις επιτροπές διαπραγμάτευσης), καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των καθυστερήσεων στην πρόσβαση σε νέα φάρμακα εμφανίζεται μετά την υποβολή των αιτημάτων για τιμολόγηση και αποζημίωση αυτών», τονίζει ακόμα η κ. Μπαρμπετάκη.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη της κ. Λαμπρίνας Μπαρμπετάκη, προέδρου του PhARMA Innovation Forum (PIF) Greece στο Αφιέρωμα του CNN Greece στην Υγεία:

Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος στην AbbVie Pharmaceuticals για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

– Το Pharma innovation Forum, είναι άρρηκτα συνυφασμένο με την καινοτομία, την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Με μία φαρμακευτική δαπάνη καθηλωμένη εδώ και 9 σχεδόν χρόνια ωστόσο, εκτιμάτε ότι υπάρχει χώρος για να ανθίσει η καινοτομία και η χώρα μας να μετατραπεί σε Κόμβο Καινοτομίας, όπως συχνά ακούμε από την κυβέρνηση;

Το ερώτημά σας θέτει δύο αλληλένδετα, πολύ σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο είναι η δημόσια χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης, που είναι γεγονός ότι παραμένει καθηλωμένη τη στιγμή που οι ανάγκες ολοένα και αυξάνονται. Αυτό συμβαίνει πρακτικά εις βάρος της βιομηχανίας και των ασθενών που μέσω υποχρεωτικών επιστροφών και αυξημένης συμμετοχής αντίστοιχα καλύπτουν ουσιαστικά τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική δαπάνη και τον κρατικό προϋπολογισμό που υπολείπεται δραματικά. Προφανώς, αυτή η συνθήκη όχι μόνο δεν επιτρέπει να ανθίσει η καινοτομία όπως αναφέρετε, αλλά εμποδίζει την εισαγωγή της καινοτομίας στο υγειονομικό μας σύστημα και θέτει φραγμούς στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες που έχουν ανάγκη. Το δεύτερο σκέλος, να καταφέρουμε δηλαδή να καταστεί η Ελλάδα κόμβος καινοτομίας, απαιτεί όχι μόνο να ξεπεραστεί το πρόβλημα του καθηλωμένου ανεπαρκούς προϋπολογισμού, αλλά και μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα και θα δώσουν κίνητρα για επενδύσεις.

– Ποια θα λέγατε ότι είναι τα βασικά εμπόδια που μπλοκάρουν την καινοτομία στην Ελλάδα και πώς κολοσσοί όπως Pfizer, Microsoft, Google τα ξεπέρασαν;

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον τομέα της Υγείας που αποτελεί το πεδίο δράσης του PhARMA Innovation Forum. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η προτεραιοποίηση εκ μέρους της Πολιτείας της περιστολής των δαπανών. Ουσιαστικά, η Υγεία αντιμετωπίζεται αποκλειστικά σαν πηγή κόστους κι όχι σαν δημόσιο αγαθό στο οποίο πρέπει όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση. Η εισαγωγή μιας καινοτόμου θεραπείας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ασθενών στη χώρα μας προϋποθέτει πως η φαρμακευτική εταιρεία που το έχει αναπτύξει θα πρέπει να καλύψει το κόστος του σε ποσοστό που αγγίζει συχνά το 60%-70% λόγω των υπερβολικών υποχρεωτικών επιστροφών. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι βιώσιμο, και είναι δεδομένο ότι θα έχει αρνητικές συνέπειες για την εισαγωγή νέων καινοτόμων φαρμακευτικών λύσεων στην Ελλάδα. Παράλληλα, καθυστερεί η πλήρης ψηφιοποίηση του συστήματος και η αναδιάρθρωση των κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς όπως είναι για παράδειγμα οι κλινικές μελέτες.

– Σε εποχές προκλήσεων, όπως αυτές που ζούμε, μετά την οικονομική κρίση, ήρθε η πανδημία και τώρα η ενεργειακή και η πληθωριστική, μπορεί η καινοτομία να στηρίξει την υγεία και την οικονομία, ώστε να εξοικονομηθούν αναγκαίοι πόροι για τους ασθενείς, αλλά και για τα ίδια τα υγειονομικά συστήματα; Με πιο τρόπο επίσης, μπορεί να τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων;

Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των καινοτόμων θεραπειών, ότι μπορεί να στηρίξει τόσο την Υγεία όσο και την Οικονομία πετυχαίνοντας εξοικονομήσεις για το σύστημα, προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Σκεφθείτε για παράδειγμα την ταχύτητα με την οποία κατά τη διάρκεια της πανδημίας παραδόθηκαν από τις εταιρείες ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια για την αντιμετώπιση του Covid-19, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει αμφιβολία πως η φαρμακευτική καινοτομία έχει συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, γιατί αυτός είναι ο κεντρικός στόχος κάθε συστήματος. Ο Καταστατικός Χάρτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρει: «η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας αποτελεί ένα από τα βασικά δικαιώματα κάθε ανθρώπου άσχετα από τη φυλή, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις και την οικονομική ή κοινωνική κατάσταση» Δυστυχώς, αντί δομικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την πρόσβαση των χρόνιων ασθενών σε καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις, εξοικονομήσεις για το σύστημα υγείας και προοπτικές ανάπτυξης, τα μέτρα για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης έχουν σαν συνέπεια την υγειονομική υποβάθμιση, την αδυναμία κάλυψης κλινικών αναγκών και την αρνητική επίπτωση στις επενδύσεις και την απασχόληση, ενώ έχουν αβέβαιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

– Πώς σχολιάζετε τη νέα αναθεωρημένη φαρμακευτική νομοθεσία της Κομισιόν; Μερίδα ασθενών, εκτιμά ότι η καινοτομία απειλείται και πώς μία αναγκαία καινοτόμα θεραπεία, δεν θα φθάσει εγκαίρως στον ασθενή. Επίσης, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το καινοτόμο αυτό φάρμακο, θα φθάνει ισότιμα σε όλους τους ασθενείς της ΕΕ και κυρίως τους χρονίως πάσχοντες;

Παρά το γεγονός ότι οι στόχοι της νέας νομοθετικής ρύθμισης κινούνται στο σωστό πλαίσιο, δυστυχώς, οι ρυθμίσεις που έχουν προταθεί στην ουσία υπονομεύουν την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη, χωρίς να λύνουν το πρόβλημα της ταχείας πρόσβασης στην καινοτομία για όλους τους ασθενείς που ζουν στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται ζυμώσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να αναθεωρηθούν συγκεκριμένες διατάξεις της προτεινόμενης νομοθεσίας. Στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στις καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις και η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που θα θωρακίσει την προοπτική υγιούς ανάπτυξης της έρευνας στην Ευρώπη. Μπορούμε να το δούμε σαν ευκαιρία για θεσμικές αλλαγές. Για να διασφαλίσουμε όμως ότι όλοι οι ασθενείς σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά φάρμακα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως θα έχουν γίνει και ουσιαστικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο από την έγκριση ως την αποζημίωση ενός φαρμάκου, στις κανονιστικές αρχές των Κρατών Μελών (στους οργανισμούς / επιτροπές ΗΤΑ, τις επιτροπές διαπραγμάτευσης), καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των καθυστερήσεων στην πρόσβαση σε νέα φάρμακα εμφανίζεται μετά την υποβολή των αιτημάτων για τιμολόγηση και αποζημίωση αυτών. Βλέπουμε πως υπάρχει τεράστια διαφορά πρόσβασης σε νέα φάρμακα ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και πρέπει άμεσα να διορθωθεί αυτό με όλους τους εταίρους στο ίδιο τραπέζι.

Σύντομα, θα έχουμε μία νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Ποιες είναι οι δικές σας «κόκκινες γραμμές» και ποια τα σημεία από το δημόσιο διάλογο- μεταξύ ηγεσίας υπ. Υγείας και φαρμακοβιομηχανίας- είστε πρόθυμοι να διαπραγματευτείτε;

Το PhARMA Innovation Forum Greece παραμένει, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, ένας αξιόπιστος συνομιλητής της πολιτείας και έχει ως βασικό του στόχο τη συνδιαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου υγειονομικού συστήματος που θα καλύπτει με επάρκεια τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Κατά καιρούς έχουμε υποβάλει ολοκληρωμένες προτάσεις για δομικές μεταρρυθμίσεις στο υγειονομικό σύστημα. Σημαντικές πρωτοβουλίες , όπως ο «Οδικός Χάρτης για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα» μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα στρατηγικό διάλογο μεταξύ πολιτείας και βιομηχανίας, να δημιουργήσει αξία και να προωθήσει μια στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Ο Οδικός Χάρτης περιέχει αναλυτικές και εφαρμόσιμες προτάσεις που αντιμετωπίζουν τα υπάρχοντα προβλήματα και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου υγειονομικού συστήματος. Παραμένουμε στη διάθεση όλων των θεσμικών παραγόντων του χώρου από τη θέση του επίσημου συνομιλητή, για να συζητήσουμε όλες τις προτάσεις σταθερά εστιασμένες στους ασθενείς. Ως σημαντικές προτεραιότητες προς επίλυση, ξεχωρίζω την ανάγκη άμεσης μείωσης των υποχρεωτικών επιστροφών, της αύξησης της δημόσιας χρηματοδότησης για τις καινοτόμες θεραπείες, την προώθηση κινήτρων που θα είναι ελκυστικά για τις κλινικές μελέτες και την έρευνα και ανάπτυξη, όπως και την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και τέλος τη λήψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η πρόσβαση όλων των ασθενών στις σύγχρονες θεραπείες είναι η προτεραιότητα και ευθύνη για εμάς και αποτελεί το βασικό αντικείμενο της δραστηριοποίησής μας.

Εθνικές Εκλογές 2023

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button