Οικονομία

ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις: Ποιες επενδύσεις θα πάρουν το πράσινο φως – Δικαιούχοι και δαπάνες

Από τις 15 Μαρτίου και για δύο μήνες θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για τις τέσσερις νέες δράσεις ενίσχυσης υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων, μέσω του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027.

Πρόκειται για τέσσερις νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 280.000.000 ευρώ που ενισχύουν επενδυτικά σχέδια για υφιστάμενες και νέες ή υπό σύσταση ΜμΕκαι Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Οι δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται στις δημόσιες επενδύσεις συνολικού ύψους 12,2 δις. ευρώ εντός του 2024, με τελικό στόχο τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας και την αύξηση των εισοδημάτων, σε περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως η ένταση ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του επενδυτικού σχεδίου (ενιαίο επενδυτικό), το μέγεθος της επιχείρησης (σε επίπεδο ομίλου) καθώς και από το καθεστώς ενίσχυσης των δαπανών σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο άρθρο του Καν. (ΕΕ) 651/2014.

Οι δράσεις

1. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027».

 • Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 ευρώ

2. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027».

 • Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 ευρώ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου ΜΜΕ μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 ευρώ έως 12.000.000 ευρώ.

3. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

 • Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 ευρώ

4. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

 • Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 ευρώ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μεγάλης επιχείρησης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000.000 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες για Κτήρια & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Δαπάνες Πιστοποίησης
 • Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προσωπικού

Όροι και Προϋποθέσεις

 • Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022.
 • Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Σημειώνεται πως η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button