Οικονομία

Eurobank: Έως 26/2 η εθελούσια έξοδος – Από 160.000 ευρώ οι αποζημιώσεις

Έως τις 26 Φεβρουαρίου 2023 θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου εργαζομένων στην Eurobank, το οποίο τέθηκε σήμερα 12/2 σε εφαρμογή και προβλέπει αποζημιώσεις από 160.000 έως 180.000 ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρία, η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν «έξοδο» μεταξύ τεσσάρων κατηγοριών.

Αυτές είναι:

  1. ΕΦΑΠΑΞ

Παροχή ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους

  1. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ

Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και απόδοση των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στους ασφαλιστικούς φορείς για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της Αναγκαστικής Άδειας.

  1. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ

Αποκλειστικά οι Εργαζόμενοι/ Δικηγόροι που είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1972, και όσοι ανήκουν στις Μονάδες της παραγράφου 3.Α.4. (ανεξαρτήτως ηλικίας) θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή:

Παροχή σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και απόδοση των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στους ασφαλιστικούς φορείς για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της Αναγκαστικής Άδειας.

  1. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 7 ΕΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αποκλειστικά οι Εργαζόμενοι (εξαιρούνται οι Δικηγόροι και οι Εργαζόμενοι που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης) που είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1972, και όσοι ανήκουν στις Μονάδες της παραγράφου 3.Α.4. (ανεξαρτήτως ηλικίας) θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή:

Παροχή σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και απόδοση των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στους ασφαλιστικούς φορείς για τα επόμενα 7 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της Αναγκαστικής Άδειας, και ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης (5 ωρών ημερησίως, ήτοι 25 ωρών εβδομαδιαίως).

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου:

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου Eurobank

Σημειώνεται πως κάθε Εργαζόμενος / Δικηγόρος που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (κλικ εδώ) να ενημερώνεται για το ποσό του συνόλου των παροχών του Προγράμματος που του αναλογεί και να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι / Δικηγόροι του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα που:

1. Απασχολούνται στις κάτωθι εταιρίες και λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους / προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω:

i. Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Τράπεζα»)
ii. Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings»)
iii. Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E.
iv. Eurobank Equities A.E.Π.E.Y
v. Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
vi. Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
vii. Be-Business Exchanges A.E. Δικτύων Διεταιρικών Συναλλαγών και παροχής Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών

2. Είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1985 και συμπληρώνουν 8 χρόνια πραγματικής ή αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31.12.2024 και δεν απασχολούνται κατά την 31.01.2024 στις Μονάδες / Θέσεις Εργασίας του Ομίλου όπως περιγράφονται ακολούθως στην παράγραφο 3.Α.4.

3. Είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1972 και συμπληρώνουν 8 χρόνια πραγματικής ή αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31.12.2024 ανεξαρτήτως Μονάδας, Θέσης Εργασίας και συνολικού αποτελέσματος αξιολόγησης στο Σύστημα Αξιοποιώ για το έτος 2022.

4. Ανήκουν στις παρακάτω Μονάδες της Τράπεζας, ανεξαρτήτως ηλικίας και ετών πραγματικής ή αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο:

• Λειτουργικές Βελτιώσεις Δικτύου Καταστημάτων
• Εργασίες Συναλλακτικής Τραπεζικής και Κεντροποιημένων Υπηρεσιών Ομίλου

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button